Rezultaty

O1 Analiza potrzeb i najlepsze praktyki rozumienia i komunikacja danych (DUC)

Raport z badań, który ma na celu zmapowanie najnowocześniejszych metod nauczania DUC w krajach partnerskich i na poziomie UE:

  • umiejętności krytyczne i analityczne potrzebne nauczycielom i trenerom
  • najlepsze praktyki w zakresie metod nauczania nt. rozumienia danych i ich komunikacji
  • innowacyjne działania dydaktyczne i szkoleniowe

Pobierz raport w formacie pdf.

Pobierz streszczenia, dostępne również w tłumaczeniach:


O2 Modułowy kurs na temat rozumienia i komunikacja danych (DUC)

Kurs obejmujący trzy moduły po 30 godzin nauki (teoria i praktyka) składający się z modułu analizy problemu, modułu analizy danych i modułu komunikacji danych . Zobacz więcej szczegółów na temat pierwotnego celu.  Kurs zakończył pilotażem w styczniu i lutym 2021 r.

Każdy moduł obejmuje 3-5 umiejętności, które są nauczane poprzez jednostki. Jedna jednostka obejmuje od 25 do 60 minut nauki we własnym tempie. Nabycie umiejętności jest sprawdzane na podstawie samooceny.

Kurs jest w pełni przetłumaczony na 4 języki: angielski, węgierski, polski i hiszpański.


Dostępność kursu online

jest dostępny na licencji Attribution-ShareAlike Creative Commons (CC BY-SA).

Można go bezpłatnie przeglądać bez rejestracji pod adresem: http://lms.dataunderstanding.eu

  • Ten dostęp nie obejmuje testów samooceny oraz funkcji warsztatów, forum i czatu
  • Zawiera indywidualne treści do nauki, przykłady i podsumowanie.

Jeśli chcesz się zarejestrować i mieć pełny dostęp do kursu, w tym zdobycia odznak jako dowód swoich wysiłków, musisz skontaktować się z lokalną organizacją partnerską (patrz Partnerzy) lub koordynatorem projektu: szalma@edu-inno.bme.hu

Jeśli chcesz zaoferować kurs we własnym Moodle, skontaktuj się również z koordynatorem w celu omówienia szczegółów. Treść jest gotowa do przeniesienia.


Skrypt kursu nt. rozumienia i komunikacji danych 

Przygotowaliśmy łatwe do wydrukowania (pdf) materiały informacyjne dotyczące kursu, dostępne do bezpłatnego pobrania w czterech językach:

Można je wydrukować, aby mieć łatwo dostępny przewodnik i przypomnienie o kursie w postaci materiałów do nauki i podsumowania każdej umiejętności. Daje on też przegląd materiałów do nauki.


O3 Aktywności i przykłady specyficzne dla różnych sektorów

Nasze wstępne badanie wykazało ogromną potrzebę łatwych do zastosowania przykładów, które ułatwiają zrozumienie i stanowią dobry przykład rozumienia danych i komunikacji w zakresie własnej dziedziny pracy.

Z tego powodu każdy moduł kursu rozumienia i komunikacji danych obejmuje trzy mini-projekty. Są one zgodne ze strukturą treści kursu i zawierają przykłady różnych umiejętności w różnych sektorach edukacji:

  • działania i przykłady dla nauczycieli i trenerów VET (szkolnictwo zawodowe),
  • dla nauczycieli szkół średnich, doskonalenia zawodowego i
  • ustawicznego rozwoju zawodowego (CPD) w sektorze przedsiębiorstw oraz dla dorosłych trenerów VET (szkolnictwa zawodowego).

W ten sposób uczniowie i nauczyciele mogą zidentyfikować mini projekt najbliższy ich zainteresowaniom zawodowym.

Przykłady te są wbudowane w strukturę kursu, ale można też uzyskać do nich dostęp oddzielnie za pośrednictwem Centrum zasobów

 Zintegrowane, publicznie dostępne Centrum Zasobów OER można wyszukiwać według umiejętności lub sektora edukacyjnego.

Każdy może przesłać przykład lub mini projekt (zawierający ciąg przykładów na ten sam temat, prezentujących kilka umiejętności), korzystając z szablonu dostępnego po prostej i bezpłatnej rejestracji. Po zatwierdzeniu przez redaktorów (członków zespołu z instytucji koordynującej) jest on ogólnodostępny.

Część wytycznych dla nauczycieli obejmuje zadanie dla uczniów, aby wymyślili własne miniprojekty, dlatego oczekujemy, że Centrum Zasobów będzie się rozwijać w miarę korzystania z kursu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim nauczycielom i uczniom za wysiłek, aby wzbogacić Centrum Zasobów z korzyścią dla całej społeczności nauczającej i uczącej się.


O4 Lessons Learned Kit (LLK) i wytyczne

Kompletny, organiczny i łatwy do przekazania zestaw publikacji multimedialnych na temat wyników i wniosków wyciągniętych podczas pilotażu dotyczącego wdrażania modułów DUC skierowanych do nauczycieli i trenerów:


O5 Internetowe centrum zasobów i portal edukacyjny

Rezultaty tych wyników można zobaczyć w O2 Modularnym kursie z rozumienia i komunikacji danych dostępnym na Moodle  oraz w konkretnych działaniach i przykładach w O3, czego wynikiem jest otwarte edukacyjnie Centrum Zasobów.

Centrum zasobów i platforma edukacyjna zostaną utrzymane do stycznia 2024 r. W tym samym formacie (3 lata po zakończeniu projektu).

Jeśli chodzi o korzystanie z tych zasobów, zapoznaj się z powyższymi sekcjami.


Krótkoterminowe szkolenia

Pracownicy instytucji wchodzących w skład konsorcjum wzięli udział w dwóch trzydniowych sesjach szkoleniowych w Palma de Mallorca w Hiszpanii, a następnie onloine, korzystając z Adobe Connect i prowadzonego przez BME. Szkolenie pierwotnie planowano w Bifröst w Islandii, jednak pandemia anulowała nasze plany dotyczące szkolenia twarzą w twarz. Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy wydarzenia internetowego byli tak samo zadowoleni ze swojego czasu spędzonego, jak osoby obecne w Palmie.

Podczas pierwszego szkolenia w październiku 2019 roku w Palmie nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie prowadzonych badań, treści i metodologii zaplanowanych w kursie z rozumienie i komunikacji danych.

Druga sesja szkoleniowa (po więcej szczegółów kliknij tutaj) odbyła się w październiku 2020 r. Zadania praktyczne opierały się na rzeczywistych problemach i przypadkach z organizacji partnerskich w szkolnictwie wyższym, tradycyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym, doskonaleniu zawodowym i kształceniu zawodowym dorosłych. Uczestnicy pracowali również nad możliwościami i dynamiką rozwoju, aby zbadać i zaplanować osadzenie instytucjonalnych przykładów i dalsze koncepcje rozwoju tego tematu w odpowiednich sektorach, regionach i krajach.


Krajowe warsztaty prezentujące wyniki nauczycielom, trenerom i ekspertom

Pierwotnie we wszystkich krajach partnerskich miały być zorganizowane dwa wydarzenia prowadzone w językach narodowych. Pierwsze z nich skupiać się miało na analizach potrzeb i opracowanym kursie DUC. Te wydarzenia miały się odbyć jesienią 2019 roku i wiosną 2020 roku. Było kilka wydarzeń, które z powodzeniem zorganizowaliśmy przed lock downem, ale niektóre trzeba już było zorganizować wirtualnie.

Drugie wydarzenia zostały zorganizowane na zakończenie projektu. Służyło jako wydarzenie walidacyjne kursu, a także przyczyniło się do wysiłków na rzecz trwałości wyników. Przedstawione były wszystkie wyniki projektu, koncentrując się na pilotażu kursu DUC i opracowaniu Centrum Zasobów.