O projekcie

Celem projektu DUCK jest opracowanie modułów szkoleniowych dostępnych online dotyczących rozumienia i komunikacji danych, które będą wdrażane w środowiskach kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, aby rozwijać umiejętności nauczycieli i trenerów (oraz ich uczniów i studentów) w zakresie analizowania i prezentowania danych, wzbogacając ich praktyki pedagogiczne i szanse na zatrudnienie.

Różne branże generują coraz więcej danych (patrz: Internet rzeczy, BigData itp.), a wraz z nimi wymóg rozwijania nie tylko technicznych, ale także silnych umiejętności analitycznych. Technologia Business Intelligence ułatwia wykonywanie złożonych analiz danych bez potrzeby umiejętności programowania na niskim poziomie. Dlatego zrozumienie i przekazywanie danych staje się krytyczne dla firm, a naukowcy zajmujący się danymi stają się bardzo rzadkim zasobem. Brak umiejętności komunikacji i wizualizacji danych, w tym brak znajomości podstawowych narzędzi do analizy danych, a następnie ich odpowiedniego prezentowania (np. za pomocą infografiki) stają się poważnymi problem dla współczesnego rynku pracy.

Umiejętności nauczycieli i trenerów w zakresie analizowania i prezentowania danych to nie tylko kwestia jakości i prezentacji ich badań. Należy pamiętać, że kwestia ta dotyczy nie tylko danych, które muszą przeanalizować w ramach swoich prac badawczych, ale muszą także analizować dane dotyczące swoich uczniów i studentów oraz ich potrzeb. Od nauczycieli oczekuje się analizowania i interpretowania danych dotyczących oceniania oraz wnioskowania i podejmowania różnych decyzji w oparciu o dane (np. mocne i słabe strony ucznia, odpowiednie interwencje do wdrożenia). Podstawową teorią jest to, że informując o decyzjach dotyczących danych dotyczących celów, metod i alokacji czasu, nauczyciele mogą lepiej ukierunkowywać swoich uczniów i studentów, przygotowywać dla nich odpowiednie wytyczne i materiały i ostatecznie prowadząc ich do wyższych osiągnięć.

Projekt dostarczy:

Szczegółową analizę potrzeb i najlepszych praktyk przedstawiającą najnowsze osiągnięcia w zakresie rozumienia i komunikacji danych (DUC), a zwłaszcza DUC w dziedzinie ciągłego rozwoju zawodowego (CPD). Trzydziestogodzinny (trzy modułowy) kurs DUC dla nauczycieli i trenerów z wytycznymi dotyczącymi metodologii w języku angielskim, polskim, węgierskim i hiszpańskim. Zestaw doświadczeń (LLK), który wyjaśni nie tylko zalety produktów końcowych, ale także rzuci światło na proces ich opracowywania. Portal projektu i internetowe Centrum Zasobów z przykładami DUC i aktywnościami jako otwarte zasoby edukacyjne (OER). Centrum zasobów będzie stale wzbogacane o nowe pliki, zapewniając bogate środowisko do nauki online.