Publikacje

Magazyn Data Understanding na Flipboard

Partnerzy projektu stworzyli i regularnie aktualizują magazyn Data Understanding na Flipboard (link znajduje się w bocznym menu). Zapraszamy do śledzenia go w celu zapoznania się ze zrozumieniem i komunikacją danych, a także w celu znalezienia interesujących przykładów w tym temacie.


Biuletyny projektu

Biuletyn Wydanie 1 – Kurs z rozumienia i komunikacji danych został opublikowany

Biuletyn Wydanie 2 – Dostępność kursu zrozumienia i komunikacji p danych o zakończeniu projektu + wytyczne dotyczące wdrażania


Analiza potrzeb i najlepsze praktyki zrozumienie i komunikacja danych (DUC)

Raport z badań, którego celem jest przedstawienie najnowocześniejszych metod nauczania rozumienia i komunikacji danych (DUC) w krajach partnerskich konsorcjum i na poziomie UE:

  • umiejętności krytyczne i analityczne potrzebne nauczycielom i trenerom
  • najlepsze praktyki w zakresie metod nauczania nt. rozumienia danych i ich komunikacji
  • innowacyjne działania dydaktyczne i szkoleniowe

Pobierz raport w formacie pdf. Pobierz streszczenia, dostępne w tłumaczeniach:


Skrypt kursu nt. rozumienia i komunikacji danych

Przygotowaliśmy łatwe do wydrukowania (pdf) materiały informacyjne dotyczące kursu, dostępne do bezpłatnego pobrania w czterech językach:


Lessons Learned Kit


ARTYKUŁY

Szalma Éva: Adatértelmezés és – kommunikáció tanítása a szakképzésben és a felsőoktatásban. W Opus et Educatio, Vol 7, nr 4 (2020)