Céljaink

A DUCK projekt célja az, hogy a szakmai továbbképzésben és szakképzésben, valamint a felsőoktatásban alkalmazható online, moduláris tréninganyagot hozzon létre az adatértelmezés és adatkommunikáció mikéntjéről. A tananyag alkalmas arra, hogy tanárok, oktatók (és diákjaik) adatelemző és ennek eredményét bemutató készségeit fejlessze, ezáltal gazdagítsa a tanítási gyakorlatukat és növelje a foglalkoztathatóságukat.

A különböző iparágak egyre több adatot generálnak, ezzel foglalkoznak többek között a dolgok internetje illetve a big data elméletek, és ez az adathalom erős analitikus készségeket kívánnak meg a legkülönbözőbb területen dolgozóktól. Az adatok értelmezése és ennek a kommunikációja kulcsfontosságúvá vált a cégek, intézmények számára, és az adattudós (data scientist) egyre keresettebbé válik. Az adatok értelmezésének és vizuális ábrázolásának készsége (pl. infografika készítése), az adatok elemzésének és bemutatásának készsége keresetté vált a modern munkaerőpiacon, ezeknek a hiánya komoly problémát jelent valamennyi fél részére.

Ezen túlmenően, a tanárok és oktatók adatelemzési és adatkommunikációs készsége nem csak a kutatásaik és azok bemutatásának minőségi kérdése: nem csak szűkebb szakmai adatokat kell értelmezniük, de a hallgatóikra és azok igényeire vonatkozó adatokat is.

A DUCK projekt egy 30 órás multimédiás, kevert módszerű tananyag kidolgozását tűzte ki célul, mely három modulból áll majd: problémaelemzés, adat elemzés, adatkommunikáció modulokból. A kidolgozott tananyag szakképzésben, felsőoktatásban és felnőttképzésben való bevezetésre is alkalmas lesz. Elvégzését követően a tanárok és oktatók (valamint tanulóik) képesekké vállnak hatékonyabban elemezni és prezentálni az adatokat, ezáltal gazdagodik az oktatásuk minősége és javulnak az elhelyezkedési lehetőségeik is.

A tananyag az angol mellett magyarul, lengyelül, izlandiul és spanyolul is elérhető lesz, a gyakorlatok, útmutatók, módszerek lokalizálva, a résztvevő országok igényeire igazítva kerülnek kidolgozásra.

A tananyag alapja egy részletes szükségletelemzés, mely nemzeti példákkal és a részt vevő országok adatelemzési és adatkommunikációs tréning gyakorlatának bemutatásával kerül publikálásra. A megalapozó kutatási jelentésen túl ún. Lessons Learnt Kit sorozat kerül publikálásra, mely nem csak a végeredmény előnyeit és használatát fogja elmagyarázni, hanem megvilágítja a fejlesztés folyamatát is. Egy online erőforrásközpont is kialakításra kerül, melyben adatelemzési és adatkommunikációs példákat és gyakorlatokat teszünk elérhetővé, szabadon felhasználható tartalomként (OER), hogy az online tanfolyam számára egy gazdag online tanulási környezetet biztosítsunk.